Termeni și condiții

DEFINIȚII

Termenii si condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor activităților de promovare și vânzărilor de bunuri si servicii de către FLM GROUP GREEN MTC SRL și orice alt partener cu care acesta are contract in acest sens, prin intermediul magazinului online www.flmgroup.ro către Utilizator/Cumpărător (persoană fizică

sau juridică) și pot fi modificate oricând de către aceștia. Astfel, termenii de mai jos vor avea următorul înțeles: WEBSITE/SITE (www.flmgroup.ro): reprezintă website-ul aparținând care are adresa de internet www.flmgroup.ro, prin intermediul căruia Utilizatorul are acces la informațiile privind produsele, serviciile oferite sau asigurate și promoții/campanii de informare/promovare pentru acestea desfășurate de către www.flmgroup.ro.

BUNURI ȘI SERVICII – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate pe website și în comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

SPECIFICAȚII – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în www.flmgroup.ro precum și în materialele de informare/promovare ale acestora, oferite de către vânzător/producător, sau de către utilizatori/cumpărători, sau așa cum apar în Comanda.

UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează www.flmgroup.ro, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE prezentului website.

VÂNZĂTOR– societatea comerciala FLM GROUP GREEN MTC SRL având sediul social la Str. Jirului, Nr.6, Sect.4, București înregistrata la Registrul Comerțului București cu numărul J40/2703/2009, CUI 25211984 CUMPĂRĂTOR – persoană fizică/persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă prin intermediul www.flmgroup.ro.

COMANDA – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.

CONTRACT – o Comandă confirmată de către Vânzător.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și alte drepturi asociate, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

MĂRCI ÎNREGISTRATE: reprezintă mărcile înregistrate ale FLM GROUP GREEN MTC SRL

UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea www.flmgroup.ro într-un mod contrar scopului declarat și practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii www.flmgroup.ro, proprietarilor legali ai acestuia și oricărui alt partener cu care există contract în acest sens.

Conținutul site-ului www.flmgroup.ro

Informațiile prezentate pe www.flmgroup.ro, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. Descrierile produselor pot fi incomplete însă

Vânzătorul face eforturi pentru a prezenta informațiile cele mai relevante astfel încât produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat. De asemenea, imaginile produselor sunt prezentate pe www.flmgroup.ro cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor și design-ului fără notificare prealabila de către producători. Orice date specifice privitoare la stoc și starea produselor afișate, se pot obține contactând Vânzătorul prin email/telefon la datele de contact din secțiunea Contact a www.flmgroup.ro.


Promoții și campanii

Promoțiile și campaniile prezentate pe www.flmgroup.ro pot fi valabile numai în www.flmgroup.ro. Promoțiile și campaniile prezentate pe www.flmgroup.ro sunt valabile în perioada de timp menționată în materialele de promovare și în regulament, unde este cazul, acestea fiind valabile în limitele stocurilor disponibile alocate.


Prețurile produselor

Prețurile produselor și serviciilor afișate în cadrul site-ului www.flmgroup.ro includ T.V.A. conform legii în vigoare. Prețul final la care Cumpărătorul poate să achiziționeze produsele este considerat cel din comanda confirmata de Vânzător, cu excepția situațiilor de epuizare de stoc sau eroare care afectează prețul (cf paragraf Comenzile). Prețurile pot fi modificate fără o comunicare prealabilă.


Contractul la distanta

Vânzătorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmata ca având valoarea unui Contract. Data încheierii contractului de vânzare la distanță între www.flmgroup.ro și client este considerata data comenzii confirmate de către Vânzător. Termenii și condițiile generale prezente vor sta la baza Contractului încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către producător, importator sau distribuitor după caz. Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și implicit Contractului și pentru daune care rezultă din

utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare, în special pentru pierderea produselor sau a documentelor.


Facturarea

Prețul, modalitatea și termenul de plată ,precum și termenul de livrare sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate conform condițiilor prevăzute în Comandă, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Plata produselor

Plata produselor comandate se poate face conform modalităților de plată acceptate de către Vânzător și condițiilor impuse de finanțator în cazul plăților efectuate prin card bancar sau în cazul în care produsele comandate nu sunt disponibile, iar plata a fost finalizata, banii vor fi returnați integral pe card, fără niciun comision adițional. Demersurile pentru rambursarea banilor în acest caz cad în sarcina Vânzătorului, care însă nu este responsabil de termenul în care această rambursare este făcută, acest aspect fiind în sarcina băncii Cumpărătorului al cărui instrument financiar a fost utilizat. Vânzătorul nu este responsabil pentru politica și condițiile comerciale acordate de către finanțatorii ale căror instrumente financiare de plată sunt utilizate pentru plata comenzilor efectuate la www.flmgroup.ro. În cazul unor erori apărute în timpul procesului de plată Vânzătorul nu are obligația de a efectua livrarea în sarcina acestuia intrând numai informarea Cumpărătorului asupra faptului că procesul de plată nu a fost finalizat. Vânzătorul nu este obligat să facă

demersuri de investigare asupra motivului erorii apărute dar poate oferi suport Cumpărătorului în limita disponibilității, capacității și responsabilității acestuia. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. Termenele de livrare variază de obicei între 1 și 5 zile lucrătoare, în funcție de locația produselor și de adresa de livrare. Rareori, perioada de livrare poate depăși 7 zile lucrătoare până la termenul legal de 30 zile, cu excepția cazurilor de forță majoră, inclusiv cazurile legate de aprovizionare, așa cum sunt ele definite de legislația în vigoare pe teritoriul României. Valoarea maximă a obligațiilor Vânzătorului față de Cumpărător în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la Cumpărătorul respectiv.


Acceptarea și transferul de proprietate

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comanda. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, are dreptul să solicite aducerea la conformitate a Produselor și Serviciilor conform legislației în vigoare pe teritoriul României la data încheierii Contractului. Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului, în locația indicată în comandă (înțelegând prin finalizarea livrării – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier.

Returul produselor www.flmgroup.ro oferă posibilitate de returnare a produselor în termen de 14 zile lucrătoare în următoarele situații:

Produs ce nu este conform cu specificațiile de pe site. Daca produsul comandat se dovedește a nu fi conform cu specificațiile din ofertă, Consumatorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, consumatorul va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, consumatorul va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, daca este cazul, sunt suportate de www.flmgroup.ro. Produse ce au fost livrate greșit. Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată către reprezentanții www.flmgroup.ro, iar Consumatorul va refuza recepția produsului. Consumatorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire, iar dacă produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru inlocuire cu un produs similar sau rambursarea integrală a contravalorii. Daca se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, consumatorul va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mica, consumatorul va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, daca este cazul, sunt suportate de www.flmgroup.ro. Renunțarea la cumpărare în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului este aplicabilă doar consumatorilor clienți persoane fizice care au achiziționat produsul la distanță respectând condițiile ordonanței de urgenta nr. 34/2014.

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. Adresa de comunicare a notificărilor este office@flmgroup.ro. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare are loc în momentul emiterii facturii fiscale (acest document ține loc de contract conform legislației românești) și nu la plasarea comenzii sau la trimiterea prin email (sau alte mijloace de comunicare) a confirmării automate de primire a comenzii. Produsele returnate trebuie să fie în aceeași stare în care au fost livrate (neaplicat și cu toate accesoriile și documentele care l-au însoțit la livrarea inițială, fără să prezinte modificări fizice, lovituri, zgârieturi, etc). Cheltuielile directe de returnare a produselor vor fi suportate integral de către client. Rambursarea contravalorii produselor achiziționate se va face în cel mult 14 de zile de la data denunțării cumpărării și este posibilă numai prin transfer bancar. Dacă rambursarea produselor sau a unui produs, în cazul comenzilor cu produse multiple, dintr-o comandă care a beneficiat de transport gratuit determină scăderea valorii totale a comenzii inițiale sub valoarea eligibilă pentru transport gratuit din valoarea totală de rambursat se va reține contravaloarea transportului oferit inițial. Se pot percepe taxe suplimentare cu o valoare între 0 și 50% din valoarea inițială a produsului pentru readucerea produselor la starea inițială în cazul returnării produselor uzate, deteriorate, etc.


Comunicarea cu Utilizatorul/Cumpărătorul Comunicarea oficială asumată a Utilizatorului/Cumpărătorului cu www.flmgroup.ro se poate face prin intermediul datelor de contact din secțiunea de Contact în funcție de specificul comunicării și prin postarea opiniilor vis-a-vis de produse în zonele de comentarii produse. Www.flmgroup.ro își alocă dreptul neopozabil să excludă sau să ignore din canalele oficiale de comunicare, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea deplină de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta. Comunicarea oficială asumată a Vânzătorului cu Utilizatorul/Cumpărătorul se va face prin intermediul datelor de contact puse la dispoziție de către aceștia. În cazul în care Utilizatorul/Cumpărătorul nu oferă un minim de informații (nr. de telefon valid) pentru a putea fi contactat, Vânzătorul nu este obligat să facă demersuri suplimentare pentru identificarea acestuia și îi dă dreptul acestuia din urmă să nu răspundă la solicitările respective sau să nu onoreze comenzile

înregistrate cu date incomplete. Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării www.flmgroup.ro din orice motive, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe site.


Politica de Confidențialitate și Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Site-ul www.flmgroup.ro folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul www.flmgroup.ro. În cazul

pierderii de informații cauzate de „bug”-uri sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ului www.flmgroup.ro, acesta nu-și asumă nicio responsabilitate. www.flmgroup.ro poate conține link-uri către alte site-uri. www.flmgroup.ro nu este responsabil de politica de confidențialitate practicată de aceștia. Vă recomandăm consultarea

în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal.

Modalitățile expuse mai jos se aplica doar în cazul informațiilor colectate pe www.flmgroup.ro. În cazul plății online cu cardul datele sunt procesate exclusiv de ROMCARD – autoritatea naționala de supraveghere în acest domeniu. Www.flmgroup.ro nu stochează informații despre cardul dumneavoastră. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, S.C. FLM GROUP GREEN MTC SRL au obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. FLM GROUP GREEN MTC SRL este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul…

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor/clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe www.flmgroup.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin citirea prezentelor Termeni și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora. Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa: FLM GROUP GREEN MTC SRL, Sediul social: Spl. Unirii nr. 9 bl. 5 sc. a et. 1 ap. 6, Popești Leordeni, jud. Ilfov se pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

– o data pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;

– să interveniți asupra datelor transmise;

– să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulara

– să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Astfel, Www.flmgroup.ro poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletter și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale. www.flmgroup.ro nu este de acord și nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.flmgroup.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza de date comunicând acest lucru printr-o cerere trimisă la adresele de mai sus. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali. De asemenea, S.C. FLM GROUP GREEN MTC SRL pot

furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare

pe piață a produselor și serviciilor noastre, asigurători. Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Politie, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.


Frauda

UTILIZATORUL se obliga să acceseze și să utilizeze www.flmgroup.ro în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuziva. ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI , SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI ȘI VA DA DREPTUL WWW.FLMGROUP.RO DE A SOLICITA ORGANELOR COMPETENTE PUNEREA ÎN MISCARE A CERCETĂRII PENALE ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.


Forța majoră

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat așa cum este el definit de legislația din Romania aflată în vigoare la

momentul producerii evenimentului de forță majoră.


Legea aplicabila și Jurisdicția Prezentul contract este supus legii din Romania. Eventualele litigii apărute între www.flmgroup.ro și Utilizatori/Clienți/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această rezolvare nu va fi posibila, vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Adresa noastră:

Otopeni, Ilfov

Strada Oașului, nr. 16

office@flmgreen.ro

+40 757 019 010


Copyright © 2020 FLM Group. Toate drepturile rezervate.